Кодекс ділової поведінки

Підприємства компанії CRH Україна, які є частиною міжнародної Групи CRH, поділяють і суворо дотримуються корпоративних керівних принципів ведення бізнесу й етичної поведінки.

CRH прагне співпрацювати з клієнтами, постачальниками, діловими партнерами, місцевими органами влади та громадами, акціонерами та працівниками, керуючись принципами стійкості, відповідальності та етичності, вибудовуючи міцні стосунки на основі довіри й опираючись на наші основоположні цінності: сумлінність, чесність та повагу до закону.

Всі принципи ведення бізнесу й етичної поведінки зібрані у єдиному Кодексі ділової поведінки.

Кодекс ділової поведінки стосується усіх працівників Компанії, які представляють її інтереси, виконуючи свої повсякденні обов’язки.