Для акціонерів

Протокол річних загальних зборів акціонерів 2016
​СТАТУТ ПАТ Дрогобицький ЗЗБВ.pdf
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.pdf
Положення про загальні збори.pdf
Положення про наглядову раду.pdf
Положення про правління.pdf
Положення про ревізійну комісію.pdf
Протокол №1 2012.pdf
Протокол №2 2013.pdf
Протокол 2014.pdf
Протокол 2015.pdf