UA EN RU

Навколишнє середовище

Група CRH прагне до найвищих стандартів екологічного менеджменту та контролю на всіх підприємствах і активно долає виклики і використовує можливості щодо запобігання кліматичним змінам.

Екологічна політика:

Екологічна політика Групи CRH застосовується на всіх підприємствах Групи, й основними її цілями є:

  • Дотримуватися, як мінімум, усього відповідного природоохоронного законодавства і постійно вдосконалювати нашу турботу про довкілля з урахуванням найкращих практик в промисловості
  • Переконатися, що наші співробітники і підрядники знають та поважають свої обов’язки щодо охорони довкілля
  • Активно вирішувати виклики і використовувати можливості щодо запобігання кліматичним змінам
  • Оптимізувати використання нами енергії та природних ресурсів
  • Сприяти використанню екологічно керованих інноваційних продуктів і нових бізнес-можливостей
  • Водночас ми повинні враховувати думки і погляди зацікавлених сторін в кожній громаді, де діють наші виробництва.

Екологічний менеджмент

Керівники Компанії та виробничих підприємств у всій Групі CRH несуть відповідальність за реалізацію Екологічної Політики та досягнення поставлених цілей. Ця відповідальність за лінійною структурою управління розповсюджується прямо від керівництва Компанії до керівництва підрозділів, генеральних директорів і у кінцевому рахунку до Голів правління. Наші системи менеджменту навколишнього природного середовища є впроваджені і регулярно переглядаються з урахуванням найкращих практик у промисловості. Обмін знаннями та досвідом в межах Групи також відіграє важливу роль в цьому процесі.

Виконання природоохоронних заходів

Група CRH прагне інвестувати в широкому діапазоні у покращення збереження довкілля на всіх своїх об’єктах та у всіх країнах, де веде діяльність. Реконструкція та оновлення заводів, як правило, включають процеси оптимізації виробництва, збільшення повторного використання і переробки матеріалів, де це практично можливо, зменшення утворення відходів та утилізації і видалення відходів безпечно і відповідально, застосування енергоефективних технологій та зменшення викидів в атмосферне повітря. Ця стала інвестиційна програма неухильно рухає нас у напрямку найкращих практик виробництва у всіх цих сферах.

Через розмаїття нашого бізнесу, більшість екологічних цілей встановлюється на рівень виробництва. У всіх випадках, наша мета полягає в оптимізації екологічних показників.

Екологічно керовані інноваційні продукти

Разом із зобов'язанням Групи CRH діяти як соціально відповідальний корпоративний громадянин, важливою бізнес-можливістю Група розглядає теж розвиток продуктів, які, навпаки, приносять користь довкіллю, одночасно вдосконалюючи існуючі продукти задля поліпшення їх екологічної ефективності. Значні екологічні та комерційні вигоди також є набуті через повторну переробку, зменшення утворення відходів та раціональне управління ресурсами, а також використання альтернативних сировинних матеріалів та альтернативних видів палива.

Зміна клімату

Група CRH визнає, що зміна клімату є основним викликом, що постав перед людством, і щиро прагне грати свою роль у розробці практичних рішень на національному, регіональному та глобальному рівнях. Як і інші відповідальні гравці  в галузі будівельних матеріалів Група CRH дуже активно береться за подолання викликів у сфері зміни клімату за допомогою спеціальних програм скорочення викидів СО2 у своїй діяльності по всьому світі. Група CRH підтримала Ініціативу Сталого Розвитку компаній-виробників цементу (Cement Sustainability Initiative), є основним членом  Всесвітньої Професійної Ради зі Сталого Розвитку (The World Business Council for Sustainable Development) і активно підтримує свою новаторську роботу в розвитку та просуванні галузевих рішень.

Група CRH схвалила Ініціативу партнерства з низьковуглецевими технологіями (LCTPi) - це заява про амбіції, спрямовані на зниження світових викидів СО2 на 20-25% до 2030 року.

У 2012 році, на три роки раніше запланованого терміну, Група CRH успішно виконала свої зобов'язання щодо скорочення питомих викидів двоокису вуглецю цементних заводів на 15% від рівня 1990 року. Група CRH в даний момент зобов’язується зменшити питомі викиди СО2 у викидах цементних заводів на 25% до 2020 року порівняно з рівнем 1990 року і переконана, що її стратегічні програми приведуть її зобов’язання до цілі. Зобов’язання 2020 року охоплює цементні заводи Групи CRH придбанні на початку 2013 року та включає в себе об'єкти в Бельгії, Фінляндії, Ірландії, Польщі, Іспанії, Швейцарії та Україні.

На всіх наших заводах у центрі уваги є підвищення енергоефективності та скорочення викидів CO2 . Група CRH бачить зміни клімату і високі ціни на енергоносії, як подвійну інноваційну рушійну силу майбутнього, і ми визнаємо, що виклики сьогодення можуть швидко стати можливостями завтра.